تلفن : +9831- 36259911
سال ساخت
اندازه گاراژ
اندازه زمین
امکانات
قیمت